Διαχείριση Ποιότητας

Με γνώμονα την υψηλή ποιότητα

Η ΒΙΕΜΚΑ Α.Ε., από το 1999, εφαρμόζει και αναπτύσσει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2008, για την βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Οι απαιτήσεις του συστήματος ποιότητας συμπληρώνουν τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των έργων που αναλαμβάνει.

Το σύστημα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από εξωτερικούς φορείς για την αξιολόγηση της ικανότητας της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νομοθεσίας, των κανονισμών, του πελάτου και του ίδιου του συστήματος ποιότητας της.

Το πρότυπο ISO 9001:2008 καθορίζει συγκεκριμένες απαιτήσεις για το σύστημα ποιότητας της επιχείρησης η οποία με την εφαρμογή του:

  • Αποδεικνύει ότι παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, των κανονισμών και τις προδιαγραφές του πελάτου
  • Στοχεύει στην ανάπτυξη της εταιρείας

Επίσης η ΒΙΕΜΚΑ ΑΕ χρησιμοποιεί σύστημα διαχείρισης σύμφωνα με ISO 3834-2/EN 729-2 για εφαρμογές Μεταλλικών Κατασκευών.

Χρειάζεστε βοήθεια για επαγγελματικές βιομηχανικές κατασκευές; Είμαστε εδώ για εσάς!