Ενεργειακά - Βιομηχανικά Έργα, Μηχανήματα Συγκομιδής Άλατος και Μηχανολογικός Εξοπλισμός Αλυκών

ΒΙΕΜΚΑ ΑΕ

Η Εταιρία

Ιδρύθηκε το 1997 με σκοπό να προσφέρει αξιόπιστες τεχνικές υπηρεσίες

Σύγχρονες και αξιόπιστες λύσεις

Ενεργειακά και Βιομηχανικά Έργα

Ανεγέρσεις, βελτιώσεις και συντηρήσεις θερμοηλεκτρικών σταθμών