Η Εταιρία

Από το 1997 η εταιρία έχει επιτυχώς κατανοήσει τις ανάγκες του κλάδου και την παροχή αξιόπιστων προϊόντων και turn key λύσεων.

Η ΒΙΕΜΚΑ Α.Ε. διαθέτει οργανωμένο μηχανουργείο μεταλλικών κατασκευών στην Μάνδρα Αττικής επιφάνειας 400 m2.

Η ΒΙΕΜΚΑ Α.Ε. εφαρμόζει και αναπτύσσει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007 για τη βελτίωση της απόδοσής της στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Οι απαιτήσεις του συστήματος ποιότητας συμπληρώνουν τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των έργων που αναλαμβάνει.

Το σύστημα ποιότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από εξωτερικούς φορείς για την αξιολόγηση της ικανότητας της εταιρίας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νομοθεσίας, των κανονισμών, του πελάτου και του ίδιου του συστήματος ποιότητας της.