Επικοινωνία

  • Σολωμού 62, Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. 15341, Αθήνα

  • viemka@viemka.gr

  • +30 210 6510073